landschap

Koen Wouters

Gezworen landmeter - Expert

 • Wegenis- en rioleringsontwerpen
 • Stedenbouwkundig advies
 • Plaatsbeschrijvingen
 • Digitale metingen
 • Verkavelingen
 • Schattingen


Landmeter Koen Wouters - Phone:+32 14882845 - Fax: +32 14882845

Wat doet een landmeter ?

Behalve het meten, uitzetten, inrichten en afpalen houdt een landmeter zich ook bezig met:

 • het controleren van metingen,
 • wettelijke vastleggingen,
 • het verrichten van berekeningen voor plaatsbepaling en grondslag,
 • kadastrale grensbepaling,
 • landmeetkundig tekenwerk voor cartografie,
 • het verwerken van mutaties in topografische documenten,
 • plaatsbeschrijvingen,
 • en waardeschattingen van de grond.

Instrumenten van een landmeter

 • Een landmeter/ geodeet werkt met diverse meetinstrumenten, waaronder een tachymeter, theodoliet en een waterpasinstrument.
 • Met een tachymeter meet de geodeet de horizontale richting, afstand en verticale hoek. Het apparaat bestaat uit een statief met daarbovenop een prisma.
 • Een trigonometrische hoogtemeter meet de hoogte.
 • Een theodoliet is een hoekmeetinstrument die ook verticaliteit kan meten.
 • Een waterpastoestel meet hoogteverschillen tussen verschillende punten.